BU SİTE ŞEHİT İLYAS KARADAVUT ANISINI YAŞATMAK UĞRUNA AÇILMIŞTIR..................SENİ ÖZLEMLE ANIYORUZ...............*Image Hosted by ImageShack.us
*Image Hosted by ImageShack.us
DİKKAT... BU REKLAM GÖRÜNTÜSÜ SERVER YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN YAYINLANMAKTADIR. HİÇ BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR EDİTÖR...
.
   
  ŞEHİT UZM.VŞ.İLYAS KARADAVUT ANISINA AİLESİNİN RESMİ WEB SİTESİDİR
  ATATÜRK'ün SözLeri
 
Image Hosted by ImageShack.us
Ulu Önder M.Kemal Atatürk'ün Sözleri              

 

 

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle

timsal olmuş bir milletiz.

Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden

mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak

 

 Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında

zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur.

Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta

 yıkılmaya mahkumdurlar.

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve

 meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki,

 işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz.

Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız.

Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca

bir milliyetçilik değildir.

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka

milletlere yem olurlar.

Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli

 onur sebep olmuştur.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler

yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir.

Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca

etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.

Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini,

yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti,

 dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa

 uygun olması lazımdır.

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak,

 kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak,

seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak

hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına

 hakim olunamaz.

Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet

yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında

kalmaya mahkumdurlar.

Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını

bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak

sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri

yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek

 değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak

sarıkla değil, dimağladır.

Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki,

Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler,

meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat,

 medeniyet tarikatıdır.

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan

 olmak için yeterlidir.

Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz.

 Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.

Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri,

gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir

tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten

değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan

ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu

yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim

hepimizin en kutlu vazifemizdir.

İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki

cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin

bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin

bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin

 yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı

 göklere yükselebilsin?

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil,

omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski

devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için

gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını

bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok

yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız,

 hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla

 bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin

anası olmak istiyorlarsa.

Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere,

Türk Milletine canımı vereceğim.

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz.

 Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve m

edeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli

timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz.

Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur.

 İşte parola budur.

Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır.

Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız

 dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye

karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye,

 bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış

olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir.

 Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi,

hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler

çıkabilir.

Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları

seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde

de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli,

kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.

Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri

ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin

eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve

 fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.

Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet

namını almak istidadını keşfetmemiştir.

Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun

 en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki,

 Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve

edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici

olan köylüdür.O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve

servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için,

 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu aslî

gayeye erişmek maksadını güder.

Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima

daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir

 

 mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.

 

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben

milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası

olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım.

Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî

hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım

malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin,

namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi

mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip

olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara,

 çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde

 mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin

de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim.

Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin

evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık

bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin

menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden

her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset

münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim.

Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi

 bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar,amansız düşmanıyım..

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
  Bugün 7 ziyaretçi  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=